Comunicat : Impost sobre les begudes ensucrades

Publicado: 3 abril, 2017

En relació amb l’impost sobre begudes ensucrades envasades, creat per la Llei 5/2017, del 28 de març, es comunica que el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda té previst sotmetre, el proper dimarts dia 4 d’abril, a aprovació del Govern, un projecte de Decret llei en què s’estableix que l’impost entrarà en vigor el proper dia 1 de maig.

Accedir a comunicat    icon-external-link