La Mesa admet a tràmit el Projecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells

Publicado: 22 noviembre, 2023

IMPOST SOBRE EMISSIONS PORTUÀRIES DELS GRANS VAIXELLS. La Mesa admet a tràmit el Projecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells

Data: 21/11/2023

Font: web del Parlament

Enllaç: Accedir

 

La Mesa ha admès a tràmit en la reunió d’aquest matí el Projecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells, i ha acordat, a petició d’ERC, que el Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, es tramiti pel procediment d’urgència extraordinària, de manera que els terminis de tramitació establerts amb caràcter ordinari es redueixen a la meitat de la meitat.

A proposta d’ERC, JxCat i ECP, la Mesa també ha encarregat un informe als serveis jurídics del Parlament sobre la manera de millorar el funcionament de la Comissió de Peticions i avançar cap a procediments més participatius i transparents a fi d’apropar la cambra a la ciutadania i fer de la comissió una eina útil de país. Un cop l’informe estigui enllestit, la Mesa el trametrà a la comissió.

El màxim òrgan rector de la cambra també ha donat tràmit a l’informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització sobre les subvencions de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament corresponent al 2021 i a l’informe del Síndic de Greuges ‘Desinstitucionalització del sistema de protecció a la infància i l’adolescència’. Així mateix, ha rebut la memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts corresponent al 2022 i l’informe del Departament d’Economia i Hisenda sobre el compliment de les actuacions estadístiques del Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2022.

Finalment, la Mesa ha acordat que el 2024 la cambra aculli un any més la Jornada Europea del Consell Català del Moviment Europeu, que es farà al gener.

 

Si te ha interesado ... compártelo !